Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte-Safari 3A

Skapad 2020-09-08 07:57 i Kyrkskolan Flen
Baserad på läromedlet Matte Safari 3A.
Grundskola 3 Matematik
Matte Safari 3A kap 1-5. Under hösten kommer du att arbeta med stora tal både i addition och subtraktion. Du kommer att få träna på att räkna med tid, volym, längd, skala och symmetri. Du kommer också att arbeta med multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din matematiska kunskaper så att du kan använda matematik i din vardag.

Du ska träna upp din förmåga att lösa matematiska problem oh kunna reflektera över och värdera den strategi, metod eller modell du valt att använda.

Du ska utveckla din förtrogenhet med de fyra räknesätten.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

hur många 1000 är

hur tal är uppbyggda

talsorterna hundratal, tiotal och ental

talet före och talet efter

att jämföra tal

jämföra och uppskatta olika matematiska storheter, längd, tid, volym och massa.

Undervisningen - så här kommer vi jobba

Målet med undervisningen är att du utvecklar din matematiska förmåga och att du kan använda dig av matematik i olika situationer.

En viktig del i matematiken är att du lär av att lära andra, alltså delar med dig av dina kunskaper genom att vi hjälpa varandra och genom att vara delaktiga i mattegrupper och diskussioner.

Vi kommer att ha gemensamma matematiksamlingar i klassen.

Vi kommer att arbeta i smågrupper med konkret material.

Vi kommer att arbeta individuellt i Matte Direkt Safari.

Vi kommer att arbeta med Skolplus.

Vad ska bedömas och hur?

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen.

Din förmåga att vara aktiv och delta i matematiksamlingarna kommer också att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Direkt Safari 3A

Tal och antal
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag vet hur många 1000 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till1000.
Jag kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental
Jag känner mig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Jag kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Addition
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45
Jag kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Jag kan säga hur många deciliter det går på en liter
.
Subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5
Jag kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Jag kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Jag kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Jag har prövat olika sätt att tänka när jag räknar addition.
.
Multiplikation, division och digital tid
Detta ska jag kunna när jag arbetat klart med kapitel 4.
Jag kan tvåans multiplikationstabell.
Jag kan treans multiplikationstabell.
Jag kan fyrans multiplikationstabell.
Jag vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Jag kan dela lika,dela med tre och fyra.
.
De fyra räknesätten och almanackan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vad förminskning, förstoring och naturlig storlek innebär.
Jag vet vad symmetri betyder och kan använda mig av det i bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: