Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivcirkeln - Beskrivande text

Skapad 2020-09-08 08:41 i Sjökarbyskolan Österåker
En planering med matris för textgenren berättande text, med utgångspunkt från läromedlet Skrivcirkeln: Resor i världen.
Grundskola 6 Geografi Svenska
En beskrivande text innehåller information som oftast är sann och inte påhittad. Det kan vara en faktatext om ett djur, en plats eller person. Du kommer att få arbeta textgenren beskrivande text utifrån boken Skrivcirkeln - Resor i världen.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med textgenren "beskrivande text" och utgå från Skrivcirkeln - Resor i världen. 

Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. 
2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter. 
3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.
4. Visa vad du kan: Skriv egen jämförande text och visa vad du lärt dig.

Viktiga begrepp

källa
nyckelord
byggnadsverk
granskad

Respons och bearbetning av texter

Vi kommer även att arbeta med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

 

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • plocka ut nyckelord och sedan skriva en sammanfattning utifrån orden.

 • skriva en beskrivande text om ett land

 • använda skrivregler för stavning, skiljetecken, jämförande sambandsord och språkriktighet.

 •  en egen beskrivande text om något som finns i Afrika. Uppgifter

 • Faktatext ett afrikanskt djur

 • Faktatext ett afrikanskt djur

 • Faktatext Afrika

 • Faktatext Afrika

 • Beskrivande text om valfritt djur, land eller byggnad.

 • Beskrivande texter utifrån valfritt land, djur eller byggnad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Ge
Faktatext

E
C
A
Läsa
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva
innehåll och struktur
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
meningsbyggnad
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Sv Ge
Beskrivande text

Rubrik 1

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
SYFTE
.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
STRUKTUR
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp
-beskrivning
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll.
Ger information och organiserar texten i stycken efter innehåll. Kan välja och utveckla några delar.
Ger detaljerad information och välorganiserar texten i stycken efter innehåll. Tolkar och utvecklar viktig information.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskri­vande text.
-tempus
Håller relevant tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller relevant tempus i hela texten.
Håller relevant tempus i hela texten och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs.
-ordval
Använder enklare ämnesord.
Använder ett flertal ämnesord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: