Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2020-09-08 09:01 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi och vårt vatten. Reningsverk och tungmetaller
Grundskola 7 – 9 Kemi
Luft, vatten, mark, syror och baser. Vad består luft av, vad har vatten för egenskaper och hur får vi vårt vatten. Vad menas med försurning? och vad är växthuseffekten. Hur kan vi påverka och kanske hjälpa till.

Innehåll

Syfte

 

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kunskapskrav

Du skall kunna:

Kemi förr och nu.

Använda naturvetenskapliga begrepp inom kemin

Atomens uppbyggnad av protoner, neutroner och elektroner.

Hur renas vårt vatten.

Bygga olika grundämnen på phetcolorado samt kunna kemiska beteckningar på de vanligaste grundämnena i periodiska systemet

Veta vad som skiljer olika grundämnen åt och varför en del atomer kallas joner.

Varför vissa grundämnen gärna reagerar med andra grundämnen och varför en del inte vill reagera.

Skillnaden på atom och molekyl.

Kemiska föreningar t.ex. vatten

Kemisk eller fysikalisk förändring.

Ämnens egenskaper

 

 

Hur ska eleven lära?

Lärarledda genomgångar och diskussioner utifrån internet och  läromedel. Enklare praktiska laborationer samt interaktiva laborationer och övningar.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Kan vilka delar atomen består av och hur den är uppbyggd. Kan hur de olika delarna påverkar dess egenskaper.

Periodiska systemets uppbyggnad och några grundämnens kemiska beteckning.

Känna till några grundämnens egenskaper.

Veta skillnader mellan reaktioner, lösningar och blandningar.

Vad är en: jon, molekyl, grundämne, syror, baser. Hur vattnet renas.

Kunna skriva någon enkel reaktionsformel.

Utföra enkla laborationer säkert efter instruktioner samt skriva en enkel laborationsrapport.

 

 

Hur ska det bedömas?

Enklare regelbundna kunskapskontroller efter genomgånget avsnitt både muntligt och skriftligt

När ska det bedömas?

Bedömning sker kontinuerligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Baskemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: