Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Human Body

Skapad 2020-09-08 10:32 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Engelska
The human body is the most complex system ever created. The more we learn about it, the more appreciation we have about what a rich system it is. -Bill Gates

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

 • Kroppsdelar på engelska
 • Olika organ och hur organsystem är uppbyggda
 • Sinnen och hur vi upplever vår värld genom de   

Vilka förmågor ska eleven träna? 

 • förstå och tolka innehållet i engelska i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö

 

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

 • Namn på kroppsdelar på engelska
 • Namn på olika organ på engelska
 • Korta texter om hur organsystem är uppbyggda
 • Namn på sinnen på engelska
 • Fördjupande texter om människokroppen
 • Skriftliga uppgifter om kroppen

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Hur ska eleven lära?

 • Träna på fraser
 • Träna skrift anpassad till olika syften och mottagare
 • Glosor om kroppsdelar, organ m.m
 • Uppgifter som tränar läsförståelse 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

 • Eleverna har önskat varierande uppgifter under en lektion. Lektionsstruktur därför är uppbyggd så att man får varierande aktiviteter t.ex. enskilt arbete samt grupparbete. Diskussionsfrågor samt skriftliga uppgifter. 
 • Eleverna har önskat att begränsa glos prov och istället jobba med och träna begrepp under flera lektions tillfälle. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • hur eleven förstår och tolkar innehållet i engelska i olika slags texter
 • hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift
 • hur eleven anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? 

 • Matrisen finns nedan

Hur och när ska bedömningen gå till?

 • Elever får olika uppgifter under lektionstid. Det är inget prov men flera olika läs och diskussions uppgifter som ska lämnas in i classroom
 • Som slutuppgift kommer elever få en del diskussions och redovisnings uppgifter där de har möjlighet att kommunicera på engelska om kroppen

 

Matriser

En
The Human Body

Nivå 1
Ej Godtagbar
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att läsa och förstå
Du förstår delvis det huvudsakliga innehållet i texten.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i texten och viktiga detaljer i texten.
Du förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Att formulera svar (Skrift)
Du svarar delvis på svenska. Du kopierar delar av texten i dina svar.
Du kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens.
Du kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten eller du kan besvara frågor genom att omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Du kan besvara frågor som kräver att du drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten. Du kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Att lyssna
Du förstår delvis när du lyssnar
Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du förstår helhet i det som sägs. Du uppfattar budskap och/eller poäng i det som sägs.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på innehåll i det som sägs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: