Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inköp / Praktisk Mark. 2

Skapad 2020-09-08 10:55 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Handel Inköp och logistik
Här kommer du att få fördjupa dig i olika kunskaper inom inköp och praktisk marknadsföring.

Innehåll

 

 

 

Planering av Praktisk marknadsföring 2 och Inköp 1  HA19

 

Vecka

35

Från affärside till butiksprofil kap 1

36

Fortsätter med kap 1

37

Butiksmatematik

38

Butiksmatematik

39

Undersök marknaden och tolka nuläget kap 3

40

Fortsätter med kap 3

41

Fortsätter med kap 3

42

Kap 4 Marknadsplanering

43

Resursvecka

44

Höstlov

45

Kap 5 Med säljmiljön skapas köpupplevelse , butiksbesök

46

Fortsätter med kap 5 Inköp

47

Kap 6 Kommunicera säljande I butik Inköp

48

Fortsätter med kap 6 Inköp

49

Kap 3 praktisk mark. 2

50

Kap 3 prakrisk mark 2

51

Kap 4  prak mark 2

2

Kap 4 praktisk mark 2

3

Kap 5  prakt. Mark 2

4

Kap 6 Prakt . mark 2

5

Kap 7 inköp

6

Kap 7 inköp

8

Monterbygge (Resursvecka)

9

Sportlov

10

Kap 8 praktisk. Mark

11

Kap 8 praktisk. Mark

12

UF

13

UF

14

Påsklov

15

Kap 9 Prakrisk mark.

16

Kapa 9  Praktisk mark.

17

Kap 8 Inköp

18

Kap 8 Inköp

19

Kristi himmelsfärds dag

20

Kap 9  Inköp

21

Kap 9 Inköp

22

Utvärderingar av kurser

 

 

 

Uppgifter

 • Logistik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
  Han  -
 • Marknads- och säljplan.
  Han  -
 • Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
  Han  -
 • Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.
  Han  -
 • Datorstöd i praktisk marknadsföring.
  Han  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
  Han  -
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.
  Han  -
 • Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.
  Han  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  E
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  A
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  C
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
  Han  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
  Han  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Han  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Han  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Han  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: