Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini-project Wales or Scotland

Skapad 2020-09-08 11:11 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi jobbar med ordinlärning, hörförståelse, läsförståelse, skriva och tala när vi söker information om minnesmärken/byggnader i London, och sedan redovisar arbetet skriftligt och muntligt.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Wales and Scotland are two of four countries that are part of the United Kingdom.

Innehåll

Vi jobbar med ordinlärning, läsförståelse, skriva och tala när vi söker information om Wales eller Skottland. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt. Det muntliga redovisas med hjälp av en presentations-app och minneskort. Inlämningen av manus ska bearbetas och förbättras.

Matriser

En
Skriftligt och Muntligt: Presentation av Wales eller Skottland

Skriftlig och muntlig redovisning av Wales or Scotland

Berätta i inledningen om varför du har valt ditt ämne.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Välja och använda texter
Du skriver ett manus som visar att du kan välja och använda engelskspråkigt material.
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
att bygga upp ett innehåll
Att formulera sig i tal och i skrift Dina åhörare ska förstå vad du menar
I muntliga och skriftliga framställningarna av olika slag kan du formulera dig enkelt, begripligt med fraser och meningar, och relativt sammanhängande. Du hade en Huvudrubrik
I muntliga och skriftliga framställningar i olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du hade en huvudrubrik och 2-4 underrubriker
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du uttryckte dig utförligt, och tog upp helheter och detaljer Du hade en huvudrubrik och 2-4 underrubriker
Visuellt hjälpmedel
Du använde ett visuellt hjälpmedel t.ex. Keynote presentation, för att förmedla ämnet.
Du hade passande bilder, nyckelord, korta fraser och stödord.
Du hade passande bilder, nyckelord och stödord. Du hade en huvudrubrik och 2-4 underrubriker
Du hade passande bilder och nyckelord och stödord som underlättade för dina åhörare att förstå. Du hade en huvudrubrik och 2-4 underrubriker

TALA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Inledning– rubrik och underrubriker
Du berättade vad du skulle tala om.
Du hade en huvudrubrik som passade till ämnet och underrubriker. Du hade en tydlig inledning då du berättade vad du skulle tala om och vilka underrubriker du hade.
Du hade en huvudrubrik som passade till ämnet och underrubriker. Du berättade vad du skulle tala om och vilka underrubriker du hade. Din inledning var intresseväckande.
Avslut – rubrik och underrubriker
Du avslutade med ett försök till en sammanfattning
Du hade ett avslut som tydligt sammanfattade vad du hade pratat om.
Du hade ett avslut som tydligt sammanfattade vad du hade pratat om. Du var tydlig med att du hade talat färdigt och avrundade talet.
Flyt och ledighet, anpassning.
Ett visst flyt innebär att du kan tala utan jättestora svårigheter. Anpassat innebär att du ibland kan behöva förtydliga och förenkla så att lyssnarna kan förstå.
Jag formulerar mig ibland med ett visst flyt och ibland anpassat till syfte, mottagare och situation. Du letade ofta efter ord och gjorde långa pauser.
Jag formulerar mig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Jag formulerar mig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Minne
Du är väl förberedd och har memorerat ditt manus, så att du kan tala med hjälp av dina minneskort eller med hjälp av KN-presentationen.
Du tappade bort dig ett antal gånger och gjorde långa pauser, men kom igång igen.
Du talade nästan utan att tveka och tappade bara bort dig någon enstaka gång.
Du kom ihåg hela talet i rätt ordning utan att tveka. Du hade bra flyt med naturliga pauser.
Uttal
Du tränar på de svåra orden som du inte kan uttala
Du gjorde en del uttalsfel, vilket ibland försvårade begripligheten.
Du gjorde enstaka uttalsfel, men det störde inte begripligheten nämnvärt.
Du uttalade alla ord tydligt och korrekt. Lyssnaren förstod hela talet.
Ögonkontakt
Publiken känner att du talar till den.
Du såg på publiken en del av tiden.
Du såg på publiken större delen av tiden, så att de kände att du talade till dem.
Du såg på publiken nästan hela tiden, så att de kände sig viktiga.

Bearbeta och förbättra

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bearbeta och förbättra
Att förtydliga sig innebär att du kan förklara på ett annat sätt och förbättra språket
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: