Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i utveckling v.35-v.40

Skapad 2020-09-08 11:41 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola F
Vi lär oss om jordens och de levande organismernas utveckling. Om de förutsättningar som finns på jorden som gör liv möjligt. Vi jämför olika celltyper genom teori och mikroskopering.

Innehåll

Syfte: Eleverna kommer att ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 

NO-förmågorna: 

 

1. använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.

2. genomföra systematiska undersökningar i biologi.

3. använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

 

Målpunkter inför teoriprov vecka 38:

 • Beskriva jordens och livets utveckling och ge exempel på viktiga steg i den utvecklingen. 
 • Vad som är typiskt för allt som lever och vilka huvudgrupper som liv kan delas in i.
 • Veta vilka Carl von Linné och Charles Darwin var och vad de var kända för. 
 • Veta vad evolutionsteorin står för.  
 • Växtcellen (Delarnas namn och funktion + kunna jämföra med djurcellen)
 • Definiera en art. (Ex, Hur man vet att två individer tillhör samma art)
 • Kunna resonera kring vikten av en biologisk mångfald. I


Målpunkter inför labprov vecka 40:

 • Genomföra undersökningar av växter, svampar och djur säkert och systematiskt.
 • Använda mikroskopet och förstå hur viktig mikroskopet är för de kunskaper vi har idag.
 • Kunna använda dina kunskaper om de olika celltyperna för att dra slutsater under mikropkopering
 • Fotosyntesen

För att nå de högre kunskapskraven ska du som elev visa på goda kunskaper kring ovanstående punkter genom att kunna förklara och visa på samband med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, t.ex. vad som är typiskt för liv och livets utveckling. Du ska kunna föra mer utvecklade resonemang som förklarar likheter och skillnader mellan t.e.x olika celltyper, slags organismer.

 

Fakta: 

 • Genomgångar, filmer och diskussioner 

 • Biologiboken spektrum Delar av Kapitel 1 sid: 7-30. Frågor till texten som delas i Google Classroom. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av hela kapitlet och “finalen” som är en bra möjlighet att öva och testa sina kunskaper mot slutet av arbetsområdet och inför prov.

 

Vecka

Helklass (Måndag)

Helklass

(Tisdag)

Laboration

(Torsdag)

Helklass

(Torsdag 7D/Fredag 7E)

34

   

Uppstart - presentation och vad är NO

 

35

Vad är liv och livets tidiga utveckling

Datautlämning-lektion uteblir

Mikroskopet - historia och prova på

Carl von Linné

36

Vikarie - instuderingsfrågor

Vikarie - instuderingsfrågor

Vikarie - Öva på cellens delar

Vikarie - instuderingsfrågor (Charles Darwin)

37

Charles Darwin 

Forts. Charles Darwin jobba klart med uppgifter till 1:3

Mikroskopering

Organismernas släktskap och Biologisk mångfald

38

Fotosyntes

Inför prov - plugga, fråga om hjälp

Mikroskopering 

Prov

39

Växter

Växter

Friluftsdag

Växter

40

Växter

Växter

Lab-prov

mikroskopering samt fotosyntesen

Växter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: