Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan år1

Skapad 2020-09-08 11:41 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Har du tänkt på hur fantastiskt det är med bokstäver?. Med hjälp av de olika bokstäverna kan du bygga både ord och meningar. Du kommer att bli en ordbyggare. Har du funderat över hur magiskt det är att kunna själv läsa och förstå det som står i en bok ? Visst är det en magisk upplevelse. I år kommer du att få hänga med Asta, Bea och Cesar på deras spännande äventyr.

Innehåll

Varför ska vi läsa Den magiska kulan? 
Du kommer att utveckla din bokstavskunskap och knäcka läskoden.

 

 Vad ska du lära dig?

Läsa, lyssna och återberätta.

Du kommer att träna på att utveckla din förmåga att:

 

 • Känna igen alla bokstavsformer.
 • Koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • Höra hur många ljud ett ord består av.
 • Identifiera första och sista ljudet i ord.
 • Ljuda samman språkljud -syntes( dela ord i språkljud t ex /s/O/L ).
 • Sätta ihop språkljud t ex vad blir det om du sätter ihop /s/+/o/+/m/ .
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • Läsa enkla nya små ord.
 • Kunna återberätta t. ex vad texten/ en saga handla om. 
 • Jobba med återberätta och  läsförståelsestrategier i häftet sekvensbilder för den magiska kula  .
 • Lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • Skriva alla bokstäver rätt.
 • Göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • Använda dig av stora och små bokstäver.
 • Skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • Skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • Skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • Skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.
 • Arbeta med bokstäver där du får  träna mycket på att forma varje bokstav och tränar på bokstavsljudet.
 • Arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera om ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och gör olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
 • Träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • Träna på att skriva ord.
 • Träna på att skriva enkla meningar.
 • Träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • Läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa olika böcker under skolveckan.

 

Hur ska du lära dig?

 •          Du kommer att få lyssna på ”Den magiska kulans” kapitel från bok C.
 •          Du kommer få diskutera och återberätta vad som händer i kapitlet baserat på dina spontana reaktioner .
 •         Du kommer få öva på att läsa kapitalet själv först och sen för en kompis.
 •      Du kommer att få stöd och beröm av din lärare. till den läsande eleven. 
 •    Du kommer få jobba med sekvensbilder och texten som passar bilden i häftet.
 •     Du kommer att öva på att återberätta om vad kapitlet handlade om med inledning, händelseförlopp och avslutning samt beskriva huvudpersoner i kapitlet. 
 •        Du kommer få träna på hur munnen formas när du säger bokstavens ljud.
 •       Du kommer träna på hörövningar t ex var i ordet hör du bokstavsljudet. 
 •         Du kommer att få en stencil där du kan spåra bokstaven på ett A4 papper.
 •         Du kommer  även få träna på att bilda ord med veckans bokstav.
 • ·        Du kommer individuellt få arbeta i arbetsboken .

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du ska kunna visa genom att:

 • Redovisa din läsläxa och delta i diskussionerna.
 •  Ditt arbete i arbetsboken.
 • Återberätta och samtala om text / sagan/ films innehåll.
 •  Arbeta självständig.  
 • Att forma bokstäverna rätt.
 • Att känna igen och kunna bokstavsljudet.

 

Bedömning:

 

Du kommer få en formativ bedömning efter varje veckans bokstav och kapitel i din läsebok. Detta innebär att läraren kommer att lyssna på dig när du läser och återberättar, observerar ditt deltagande under lektionerna och stödjer dig och din utveckling.  För att få godtagbara kunskaper i ämnet svenska i år 1 måste du kunna följande.

 • Känna igen alla bokstavsformer.
 • Koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • Höra hur många ljud ett ord består av.
 • Identifiera första och sista ljudet i ord.
 • Ljuda samman språkljud -syntes( dela ord i språkljud t ex /s/O/L ).
 • Sätta ihop språkljud t ex vad blir det om du sätter ihop /s/+/o/+/m/ .
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • Läsa enkla nya små ord.
 • Kunna återberätta t. ex vad texten/ en saga handla om.  .
  • Lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
  • Skriva alla bokstäver rätt.
  • Göra mellanrum mellan ord när du skriver.
  • Använda dig av stora och små bokstäver.
  • Skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
  • Skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
  • Skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
  • Skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.
  • Arbeta med bokstäver där du får  träna mycket på att forma varje bokstav och tränar på bokstavsljudet.
  • Arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
  • Diskutera om ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och gör olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
  • Träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
  • Träna på att skriva ord.
  • Träna på att skriva enkla meningar.
  • Träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
  • Läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
  • Läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.

 

 

Läromedel:

Den magiska boken , läxbok och arbetsboken och stenciler 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: