Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka material

Skapad 2020-09-08 12:02 i Förskolan Sörgården Lekeberg
Förskola
Vi har skapat ett upplevelserum där barnen kommer att få uppleva olika material utifrån deras närmiljö och intressen. Detta ska främja skaparglädje och samtidigt ge motoriskövning bland annat.

Innehåll

Vi planerar att med jämna mellanrum variera material och låta barnen uppleva dessa i vårat upplevelserum. Syftet är att de ska få upptäcka olika material i sin närmiljö, samt att vi kopplar in läroplanens mål på olika sätt. Vi satsar även på att ge barnen möjlighet till att skapa i olika material och på olika sätt, vilket vi tänker genomföra genom att dela in dem i mindre grupper och  att de sedan får välja skapande aktivitet. 

Uppgifter

 • Vad vi arbetar med just nu.

 • Vad vi arbetar med just nu.

 • Vad vi arbetar med just nu.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: