Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 4-6: Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2020-09-08 12:53 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Hur kan vi använda olika utomhusmiljöer till fysisk aktivitet? Vad behöver vi tänka på när vi planerar aktiviteter utomhus? Hur ska du vara klädd kopplat tillväderleken, Vad är allemansrätten?

Innehåll

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att...

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Du ska få träna på olika kombinationer av rörelser t.ex. springa, och göra riktningsförändringar, i olika utemiljöer.

Du ska få lära dig vad det innebär att "anpassa utomhusaktiviteten till olika förhållanden och till allemansrättens regler".

Aktiviteter

Vi kommer att ha aktiviteter utomhus där fokus kommer att ligga på lekar och utmaningar som kräver koordination, samarbete, kommunikation och val av strategier. Vi kommer att arbeta både i lag, helgrupp samt i par.

Vi kommer att prata om hur man ska klä sig vid olika väderlag, samt hur du ska uppträda i skogen kopplat till allemansrätten.

 

 Du kommer att bedömas i följande:

* hur väl du deltar i de olika fysiska aktiviteterna, dvs. följer regler och instruktioner och ditt engagemang.

* hur väl du anpassar dina rörelser i de olika fysiska aktiviteterna

* hur väl du planerar din klädsel efter väderlaget och din förmåga att förstå och använda dig av allemansrätten när du befinner dig i    skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
HT 2018 åk 6: Friluftsliv och utevistelse

-->
-->
-->
-->
Rörelse - deltaga
Förmåga att delta i fysiska aktiviteter dvs. följa regler och instruktioner.
Du behöver bli bättre på att delta i aktiviteterna.
Du deltar i aktiviteterna och följer regler och instruktioner till viss del.
Du deltar i aktiviteterna och följer regler och instruktioner till stor del.
Du deltar i aktiviteterna och följer regler och instruktioner.
Rörelser - anpassa
Förmåga att anpassa dina rörelser till de olika fysiska aktiviteterna.
Du har behov av tydliga instruktioner för hur du kan anpassa dina rörelser i olika aktiviteter.
Du försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktiviteter. Behov av instruktioner.
Du utför och anpassar dina rörelser i olika aktiviteter, med stöd.
Du utför och anpassar dina rörelser i olika aktiviteter och situationer.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att planera och anpassa en aktivitet efter olika förhållanden (t.ex. miljö och väder) och till allemansrättens regler.
Du kan med stöd planera aktiviteter utomhus men behöver träna mer på att anpassa till olika förhållanden och till allemansrätten.
Du kan planera aktiviteter utomhus med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrätten. Du förklarar med enkla ord.
Du kan planera aktiviteter utomhus med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrätten. Du kan förklara och motivera ditt val av aktivitet.
Du kan planera aktiviteter utomhus med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrätten. Du kan förklara och motivera ditt val av aktivitet på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: