Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi skogen åk 4-6

Skapad 2020-09-08 13:08 i Lingenässkolan Kristianstad
I ämnet biologi kommer vi arbeta med temat skogen. Vad är ett skogslandskap? Vad gör vi av skogen? Hur kan vi arbeta hållbart och tänka på miljön? Var finns skog och vilken typ av skog och vilka lever i skogen.
Grundskola 4 Biologi
Vad är en skog? Hur påverkar vi skogen och hur påverkas skogen av oss? Hur ser ett träd ut? Vad använder vi skogen till? Vilka levande organismer finns i skogen.

Innehåll

 

Mål för detta arbetsområde

Naturtyper i Sverige 

ANALYSERA, genom att jämföra och se likheter och skillnader,

ANVÄNDA BEGREPP, genom att förstå olika begrepp och kunna använda dem. Begrepp du ska kunna: lövskog, barrskog, blandskog, nedbrytning, näringskedja, rovdjur, bytesdjur. 

 

 

 

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att:

Titta på filmer på av media, 

Läsa tillsammans och enskilt.

Diskutera och förklara ord och begrepp.

Rita

Skriftligt test. 

 

 

 

Vad som kommer att bedömas och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att..

använda begrepp korrekt skriftligt och muntligt om det behövs

 

analysera och förklara, se likheter- skillnader skriftligt och i diskussioner i helklass samt muntligt enskilt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi-naturen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Näringskedjor och näringsvävar
Vad är en näringskedja/näringsväv? Vad visar dessa?
Du har viss kännedom om vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge enkla exempel på dessa.
Du kan förklara vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge exempel på dessa.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor och näringsvävar visar och kan ge exempel på dessa.
Människans påverkan naturen och dess mångfald
Hur har människan påverkat naturen och dess mångfald?
Du kan ge enkla exempel på hur människan har påverkat naturen och dess mångfald
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett relativt utförligt sätt.
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett utförligt sätt.
Kretslopp
Sambandet mellan producent, konsument och nedbrytare.
Du har fått en uppfattning om hur ett kretslopp fungerar.
Du kan förklara och har förstått sambanden i ett kretslopp.
Du har förstått sambanden i ett kretslopp och kan förklara det på ett tydligt och utförligt sätt.
Artkunskap
Växter och djur
Du kan namnge några få växter och djur
Du kan namnge ett flertal växter och djur i närområdet.
Du kan namnge många växter och djur i närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: