Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande. Myran mål 2

Skapad 2020-09-08 13:25 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Språkutveckling kring samlingens innehåll och struktur.

Innehåll

LÄROPLANSMÅL - LPFÖ18

Mål 2  Omsorg, utveckling och lärande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

 

PLANERADE INSATSER

Mål 2  omsorg, utveckling och lärande

 

 • Vara konsekvent med samlingens struktur :        1 namnklapp -stavelser, vilka är inte här                                                                 2                                                                                    2 sånger/ramsor     

 

                                                                              3 flanosagor

 

                                                                              4 övrigt vi tar in efter hand

 

 

 

 • Vi sitter i en hästsko under samlingen
 • Vi använder väggen vid mattan för att visa saker
 • Vi pratar om samlingens innehåll också på andra tidpunkter och utvecklar språket
 •  

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Mål 2   omsorg, utveckling och lärande

 

 • Vi vill se att barnen vet vad de kan förvänta sig av samlingen
 • kunna samlingens struktur
 • barn som sjunger och säger ramsor
 • barn som leker innehållet i flanosagorna

 

METOD

 

 • namnklapp - stavelser
 • sånger
 • ramsor
 • flanosagor 
 • böcker
 • lekar som tex "Hundens ben"
 • veckodagar
 • dramatiseringar vuxna
 • dramatiseringar barn tex med handdockor
 • samlingsmästare - ett barn per vecka
 • samtal vid matstunden (lunchen)
 • observationer
 • samtal- reflektioner
 • foto
 • digital dokumentation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: