Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 1. Kartor och Jorden.

Skapad 2020-09-08 13:42 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F Geografi
I detta arbetsområdet undersöker vi olika typer av kartor. Hur läser man en karta? Varför har vi delat in jorden som vi har gjort? Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför har vi årstider? Vi kommer även att djupdyka på Afrikas länder och huvudstäder.

Innehåll

Mål för arbetet

Efter avslutat arbetsområde bör du fått mer kunskap om:

Geografi:

- Olika typer av kartor och hur man läser av dem.

- Tidszoner

- Var länder, huvudstäder, berg, hav, floder, sjöar och öar finns i världen.

- Väderstreck och gradnät.

- Olika typer av klimat, exempelvis: kust och inlandsklimat.

- Indelningar av världen så som: Världsdelar, klimatzoner och vegetationszoner.

- Demografi. Befolkningsbeskrivning

- Handelsmönster. Import och export.

- Vad människan tar av och använder av naturen (Naturresurser).

- Människans påverkan av utnyttjandet av naturen samt följder. Naturvård.

 

Arbetsgång

- Föreläsningar

- Powerpoint

- Film

- Träning i kartböcker och  häften i namngeografi.

- Seterra

- Träningsuppgifter såsom Landsbeskrivning och kartboksövningar.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

- använda dig av geografisk data såsom kartor, tabeller och diagram. 

- navigera jorden, d v s att placera ut platser, länder, berg, hav, sjöar och floder.

- söka, tolka och använda olika källor för att finna fakta.

- se hur olika delar av klimatet hänger ihop och påverkar vartannat.

Matriser

Ge
Geografi 1. Kartor och Jorden.

Geografi 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Geografiska begrepp och kunskap
- Begrepp - Projektioner och karttyper. - Jordens relation till solen. - Klimatzoner och Vegetationszoner. - Gradnät och Tidszoner
Du visar mycket enkla geografiska kunskaper. Förmåga att använda dig av enkla begrepp på ett korrekt sätt.
Du visar grundläggande geografiska kunskaper. Förmåga att använda dig av centrala begrepp korrekt och i rätt kontext.
Du visar goda geografiska kunskaper. God förmåga att använda dig av centrala begrepp i rätt kontexter. Du visar grundläggande kunskaper om geografiska system.
Du visar mycket goda geografiska kunskaper. Mycket god förmåga att använda dig av centrala begrepp i rätt kontexter. Du visar mycket goda kunskaper över hur geografiska system hänger ihop och påverkar varandra och kan uttrycka vad de får för konsekvenser utifrån flera utgångspunkter/perspektiv.
Namngeografi: Afrika
- Afrikanska länder, huvudstäder, sjöar, floder, berg och hav.
Du visar mycket enkla kunskaper över Afrikas länder, huvudstäder och topografi. Du är fortfarande ganska osäker i dina kunskaper över Afrikas länder.
Du visar grundläggande kunskaper över Afrikas länder, huvudstäder och topografi. Du har ganska bra uppfattning var länder i Afrika finns och deras topografi.
Du visar goda kunskaper över Afrikas länder, huvudstäder och topografi. Du är ganska säker i dina kunskaper över Afrikas länder och topografi.
Du visar mycket goda kunskaper över Afrikas länder, huvudstäder och topografi. Det är tydligt att du är självsäker i dina kunskaper över Afrikas länder och position.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: