Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visitor's Guide - USA

Skapad 2020-09-08 13:48 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
To research, create and give a presentation about a trip in the United States of America. The trip will go to five different states in the US and you pick which ones you go to and what you want to do in each state.
Grundskola 8 Engelska
Imagine principal Ulf has given the students of 8E money for an educational (yet exciting!) trip to USA! Your task will be to create a visitor’s guide to a city in North America. Try to get as many classmates as possible to visit "your" destination! During this task you will get a chance to learn about the geography and culture of USA.

Innehåll

Goal

To research, create a guide and a poster and give an oral presentation about a destination in the United States of America. You pick your destination and decide what exciting activities and places visitors should know about.

Schedule

Lesson 1: Introduction, sample guide, choose and research your destination

Lessons 2, 3 and 4: Find information, write your guide

Lessons 5 and 6: Create poster and rehearse the presentation 

Lesson 7: Present in small groups, take notes

Lesson 8: Read a visitor's guide and write a letter back home

Lesson 9: Listening and reading comprehension

Instructions

 

Research: First you need to decide which place to write about. Pick a city you wish to visit. Perhaps you know a place you would like to visit because you’ve heard about it or seen it in a movie, etc. Find out where that place is and learn more about it. Find pictures and information about the city and save that in a document in Classroom. Go to different sites, watch videos, and discuss with classmates. Remember to write down your sources.

 

Writing: Make a travel guide using the information and pictures that you found in your research. Each guide should contain 2-3 pages.

Poster: Make a poster with the city name and pictures that represent your text

Presentation: Your oral presentation should be about 3-5 minutes long. Decide what you want to say during your presentation and rehearse. Make sure you are well prepared so that you can speak freely using only your poster and not your text.

During presentations: Take notes on your classmates' presentations.

 

Reading and writing: Read a classmates' visitor's guide. Imagine you are on holiday and you are writing a letter back home to a friend or family member.

 

 

 

Useful links where you can find ideas and inspiration

 

https://uk-keepexploring.canada.travel/experience-canada-virtually-from-home?oref=https://www.google.com/

 

https://www.authentikcanada.com/gb-en/tourism-offices-canada

 

https://www.touropia.com/explore/canada/

 

http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-the-usa/

 

https://www.visittheusa.se/

https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g191

https://travel.usnews.com/rankings/best-usa-vacations/

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: