Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normföljare & normbrytare

Skapad 2020-09-08 13:51 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola F Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att läsa en skönlitterär bok tillsammans. Det gör vi för att öva på att läsa och reflektera muntligt kring det vi läst. Vi kommer att ha boksamtal och öva på att argumentera, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Förväntat resultat

 • Du ska kunna läsa en skönlitterär text med flyt.

 • Du ska ha läst en skönlitterär bok från början till slut.

 • Du ska känna till hur du argumenterar för en åsikt.

 • Du ska känna till vad retorik är.

 • Du ska kunna delta i ett boksamtal.

 • Du ska kunna leda ett boksamtal.

 • Du ska känna till vad en debattartikel är.

 • Du ska känna till hur en debattartikel är uppbyggd.

 • Du ska känna till något om språket i en debattartikel.

 • Du ska kunna skriva en egen debattartikel.

 

Undervisning

Vi kommer att läsa en skönlitterär bok tillsammans. Boken vi läser handlar om att följa eller bryta normer på olika sätt och det kommer vi att prata om och försöka hitta saker vi kan känna igen oss i, tex karaktärernas tankar och känslor. Vi kommer också att prata och läsa om retorik och öva på argumentationsteknik. Det material vi kommer att använda är läroboken Spegla språket 8 (kapitel 4 och 6), samt en skönlitterär bok. Vi kommer också att gå igenom en debattartikelns uppbyggnad och språk, samt öva på att skriva debattartikel. 

 

Redovisning och bedömning

Det som bedöms under detta arbetsområde är:

 • Din läsning, som kommer att ske i en liten grupp.

 • Din förmåga att leda ett boksamtal och delta i boksamtal.

 • Din förmåga att skriva en debattartikel om ett specifikt ämne. Detta kommer att examineras i form av ett skrivprov.Centralt innehåll från kursplan

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: