Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering, RULLA!

Skapad 2020-09-08 14:27 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Planering för att tillsammans med barnen utforska ett fysik-verb RULLA !

Innehåll

Exempel på didaktisk planering

 

(innehåller de didaktiska frågorna vad, när, hur och varför)

 

Målområde:

2,2 Omsorg, utveckling och lärande

 

Bakgrund:

Vi pedagoger ser ofta att barnen intresserar sig för att rulla saker och detta med olika hastigheter. 

Att rulla saker verkar lockande och roligt för dem, och vi vill utmana barnen till att reflektera och verbalt uttrycka sig vad som händer när vi rullar något. Och framför allt VAD rullar.....vilka egenskaper behövs...kan vi rulla i olika riktningar...vilka former...

 

Syftet (Varför):

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

 

 

Målformulering (Vad):

Vi vill ge barnen förutsättningar att utforska något lite mer ingående, något som det tycker är roligt och redan har erfarenhet av. 

Ge barn utrymme för att få förståelse för fler verb i större utsträckning, eftersom vi vuxna ofta riktar ord mot substantiv än verb.

 

Målkriterier:

Via dokumentation kan vi observera vad barnen uttrycker och om de kan återge vad verbet innebär.

 

Arbetssätt (Hur):

Material som ska användas är bollar och andra runda ting som finns i vår miljö på förskolan.

Gärna får barnen leta efter material som kan rulla och stort utrymme ska ges till att få dem att undersöka om vilka ting som kan rulla. Tillsammans kan vi prova om det fungerar och reflektera över resultaten.

Vi pedagoger behöver uppmuntra, stödja och bjuda in till aktiviteten på ett sätt som lockar barnen till engagemang.

Barnen är redan intresserade av detta, men vi pedagoger behöver leda reflektioner och diskussioner vidare med stöd och uppmuntran för att de ska kunna utforska vidare.

Vi lär in med kroppen!

Uppgifter i Unikum(hur):

 Detaljplanering läggs under uppgifter. 

 

 

 

Uppgifter

  • Planerade undervisningstillfällen i projektet

  • Vad rullar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: