Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt stenar

Skapad 2020-09-08 15:52 i 213051 Förskolan Eken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Stenar- Språk och kommunikation. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning: Vårt projekt kommer att handla om stenar och fokus kommer att vara på språk och kommunikation.

 

Vårt syfte: Syftet med projektet är att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse och erövra mer kunskap om stenar. Vi vill väcka barnens frågor, funderingar och fantasi kring stenar men även vad  barnen har för relation till stenar i naturen. Vi vill omsätta detta i praktiken genom att barnen får skapa och konstruera med återvunnet material samt använda olika uttryckssätt.

 

Vår metod: Vi kommer att starta upp projektet med att läsa boken Astons stenar av Lotta Geffenblad där vi genom boksamtal vill fånga barns nyfikenhet, tankar och funderingar kring stenar. Tillsammans med barnen kommer vi att leta fakta om stenar. Vi kommer att använda oss av olika uttryckssätt såsom skapande, teknik,  bygg-konstruktion, matematik, digitalisering,  naturvetenskap där vi sedan integrerar språk och kommunikation. Vi kommer även att arbeta med värdegrunden där barnen får möjlighet att lära sig mer om empati och känslor. 

 

Våra frågeställningar: Varför tycker du om stenar? Hur ser stenar ut? 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: