Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt eller fel? ht 2020

Skapad 2020-09-08 16:52 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Etiska dilemman och debatt
Grundskola 7 – 9 Svenska
Finns det saker om är rätt för alla människor? Varför måste man ta ställning i olika frågor? Under de kommande veckorna kommer vi att prata om etiska dilemman och hur olika val påverkar våra liv. Vi kommer också genomföra en debatt. Dessutom kommer ni att läsa några olika texter.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer framförallt att bedöma debatten. Genom att hjälpa till att få fram underlag till debatten (leta fakta mm), förbereda dig väl och delta aktivt i debatten visar du dina förmågor. 

Jag kommer även bedöma din läslogg och hur du   deltar i samtalsfrågorna kring boken vi läser.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 45

Torsdag     Genomgång om nya temat. Förklara hur      man skriver läslogg. Visa genom en              exempeltext.”Trut”.

 

V 46

Måndag     Högläsning av ett kapitel ur Skridskor i        öknen. Utdelning av böcker. Genomgång om retorik. PP.

Tisdag       Argumentationsövningar.

                 14 min https://urskola.se/Produkter/205379-Basta-babblet-Diskutera-mera

                 Hur samlar man stoff till en debatt? https://urplay.se/program/209792-klartankt-argumentationsfel

Torsdag     Gruppsamtal utifrån de första 44 sidorna.

  

V 47

Måndag     Val av debattämnen och grupper (minst fyra/grupp).

                 Samla stoff till er debatt.

Tisdag       Samla stoff till er debatt.

Torsdag    Gruppsamtal utifrån s 45-83

 

V 48

Måndag     Genomgång av hur debatten kommer genomföras. PP.

Tisdag       Sortera dina fakta och känsloargument. Skriv talkort och öva inför debatten.

Torsdag     Gruppsamtal utifrån s 84-119.

 

V 49

Måndag     Genomför debatten.

Tisdag       Genomför debatten.

Torsdag     Tid att jobba klart med bokuppgiften.

 

V 50

Måndag     Läs texten ”Ecstacy” och skriv tre citat och motiveringar.

Tisdag       Skriv klart texten och lämna in på Classroom.

Torsdag     Stavningstest. Gemensam rättning.

 

V 51

Måndag     Träna stavning.

Tisdag       Träna stavning.

Torsdag     Träna stavning.

 

 

 

 

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera over vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan forbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lattast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den har typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka formågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du forbattra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för arbetsområdet "Rätt eller fel"

Kunskapskrav
E
C
A
2 Sammanfatta och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
12a Föra diskussion
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du framför din åsikt i debatten, genom både argument och motargument. Dina argument är enkla (ex. Jag tycker inte om pälsdjur som husdjur för att de fäller så mycket hår.) Du har till viss del byggt dina argument på fakta. (ex. Man kan utveckla allergi.) Det du säger gör att andra kan svara och till viss del spinna vidare på det.
Dina argument innehåller mer fakta. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket.) Det du säger är lätt för andra att spinna vidare på. Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument.
Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket. Dessutom visar också flera undersökningar att vi pga. vår renlighet lättare blir allergiska nu än tidigare. ) Det du säger gör att debatten kan ta en ny riktning. Du använder dig av motargumenten för att vidareutvecklar dina argument.
12b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem debatten är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och gör debatten lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: