Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt-Årstiderna sommar och höst

Skapad 2020-09-08 17:41 i Villaskolan Kristianstad
NO året runt
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I 1A kommer vi så här inledningsvis på läsåret inte fördjupa oss utan mer få en överblick och upplevelse av årstidsväxlingarna och vad som kännetecknar respektive årstid. Vi kommer att lära oss olika begrepp kopplade till växters utseende för att kunna beskriva och känna igen dem i naturen. Vi kommer uppmärksamma träd i närmiljön och följa deras skiftningar under våra årstider. Vi kommer att läsa, skriva och rita, se filmer och ha utelektioner i naturen runt omkring oss. Vi kommer att arbeta enskilt - par - grupp. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: * använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen *genomföra enkla observationer

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:

·        namnge årstiderna

·         berätta om sommaren och hösten utifrån vad som händer i naturen

·         berätta om en blommas respektive träds delar

·         sortera träd efter olika egenskaper såsom art, utseende och form

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema sommar och höst

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sommar-och hösttecken
Du kan ge något exempel på vad som är utmärkande i naturen under sommaren. Du känner till någon sak som förändras i naturen när hösten kommer.
Du kan ge några exempel på vad som är utmärkande för sommaren och som förändras i naturen när hösten kommer, t.ex att det blir mörkare och kallare och att löven ändrar färg.
Du kan ge många exempel på saker som utmärker sommaren. Du kan beskriva hur naturen ändras på hösten. Du vet varför löven ändrar färg och faller av medan barren får sitt kvar.
Årstiderna
Du kan namnge våra årstider.
Du kan namnge våra årstider och i rätt ordning.
Trädets delar
Du kan med stöd namnge och visa någon del på trädet.
Du kan namnge några delar och visa var på trädet.
Du kan med säkerhet namnge och visa trädets alla delar.
Blommans delar
Du kan med stöd namnge och visa någon del på blomman.
Du kan namnge några delar och visa var på blomman.
Du kan med säkerhet namnge och visa blommans alla delar.
Sortera
Du kan med stöd sortera träd i barr-respektive lövträd. Du kan med stöd se likheter och skillnader på löv från olika lövträd och sortera dem efter det.
Du kan sortera träd i barr- respektive lövträd. Du kan se likheter och skillnader på löv från olika lövträd och sortera dem efter det.
Träd i närmiljön
Du kan namnge och peka ut något barrträd respektive lövträd.
Du kan namnge och peka ut några barrträd och lövträd (3-5).
Du kan namnge och peka ut flera barrträd och lövträd (fler än 5).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: