Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckodagar, månader och årstider

Skapad 2020-09-08 18:33 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer under ett par veckor arbeta med året, årstiderna, månader och veckodagar. Vi skall på ett lekfullt sätt skaffa oss kunskap genom samtal, filmer, skrivning och sång.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska ut

 • Du ska utveckla din förmåga att se samband och hur människor, djur och växter påverkas av våra årstider. Träna på att förstå lite om våra svenska traditioner och högtider som sammanfaller med olika årstider.

Bedömning - vad och hur

Du ska:

Förstå vilka årstider vi har och när du har din födelsedag.

Lära dig veckodagarna och månaderna

Känna till några traditioner och högtider.

Se solens inverkan på årstiderna

Känna till hur våra veckodagar fått sina namn.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i sånger, samtal och diskussioner i klassrummet och att du utför dina arbetsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi tar reda på fakta genom texter

Vi ser på film.

Vi letar tecken i naturen

Vi pratar om högtider som infaller.

Vi sjunger, målar och skriver

Vi jobbar enskilt, i par och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  NO  1-3Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Kunskapskrav
 •  NO   3Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 •  NO   3I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 •  NO   3Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 •  
 
 •  
  •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: