Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kök

Skapad 2020-09-08 19:08 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du har nu även Hemkunskap och kommer att få tillverka ett eget föremål i Slöjden som hör köket eller matsituationen till. Du kommer att få använda symaskinen samt välja något arbetssätt för utsmyckning av ditt föremål.

Innehåll

Vad ska vi göra: 

Du ska få tillverka något som har med " Köket " att göra, förslagsvis ett förkläde. Du kommer med ett eget förslag på utseende, det finns en grundmall men du skissar på ritning och föreslår viss personlig design, utifrån mönster ,färg och viss form. Vad vill du visa med ditt arbete?

 

Hur ska vi arbeta:

Vi har gemensamma genomgångar 

Arbetar enskilt men hjälper varandra

Tittar på instruktionsfilmer

Ritar, färgsätter och skissar förslag.

Väljer material/ storlek / färgkombinationer utifrån de ramar som finns för arbetet.

 

På lektionen behöver du :

Vara aktiv och använda tiden väl.

Genomföra din uppgift efter bästa förmåga.

Följa instruktioner och bidra med egna idéer/ lösa problem.

 

Begrepp:

Använda slöjdspecifika begrepp och namnge verktyg / maskiner på ett korrekt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd för årskurs 6

Slöjdmatris åk 6

F
E
C
A
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: