👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, förskoleklass

Skapad 2020-09-08 20:25 i Backaskolan Härryda
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Undervisning i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna känner rörelseglädje, utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva ute i naturen. Genom undervisning ska eleverna få testa på många olika aktiviteter som handlar om idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Du får lära dig om hälsa och renlighet och vikten av att byta om och duscha.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du får träna dig genom rörelser där du använder alla kroppsdelar. Både med redskap och material som finns i idrottshallen och med hjälp av din kropp med balans, styrka, smidighet och uthållighet.

Du får lära dig olika lekar, regler och samarbete i olika gruppsammansättningar. Både utomhus och inomhus.

Du får lära dig regler och omsätta dem i praktisk handling. Du får ta instruktioner i större och mindre grupp.

 

Det här ska du lära dig

Visa prov på grovmotoriska former som t.ex. kullerbytta, balans, grundläggande rörelser.

Prova olika redskap och vad de används till.

Regler i lekar.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

idrott, hälsa, rörelse, nyfikenhet

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom deltagande och aktiv elev som vågar testa och prova.

Att vara en god kamrat och kunna samarbeta med alla.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -