Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2020-09-08 22:18 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Matematik
Åk 4

Innehåll

Syfte:

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- använda matematiska begrepp
- välja och använda olika metoder
- kunna förklara hur du räknar
- samtala om matematikVad eleven ska lära sig:

Taluppfattning
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- positionssystemet inom talområdet 1-1 000 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

Problemlösning
- olika problemlösningsmetoder

Addition, subtraktion, multiplikation och division
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-10 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-10 000
- samband mellan addition och subtraktion
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division
- uppställning med växling 

Geometriska objekt, längd och omkrets
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets
- att räkna ut area
- olika vinklar
- skala (förstoring och förminskning)

Almanackan, klockan och tidsskillnad
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
- att beräkna tidsskillnad

 • Centralt innehåll
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma 4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma 4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma 4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma 4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 • Ma E 4-6
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma E 4-6
   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma E 4-6
   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma E 4-6
   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

 

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 Du får visa dina kunskaper genom: 

- det dagliga arbetet på lektionerna
- använda matematiska begrepp vid genomgångar och samtal
- visa att jag har förstått det vi arbetar med i min läxa 
- test i slutet av varje kapitel

Elevinflytande
Du får vara med och berätta hur du tycker att vi ska arbeta t.ex. i par/grupper eller enskilt.
Du får själv vara med och bestämma om du vill träna mer eller om du vill ha en utmaning.
Du påverkar samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet genom ditt aktiva deltagande på lektionerna. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: