👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlans projekt 20/21

Skapad 2020-09-09 08:24 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Här planerar vi för vårt tema / projekt om boken Promenad ht-20/vt21

Innehåll

 

Var är vi ?

Under 3 års tid har vi fortbildat oss i Läslyftets olika moduler och  fortsatt vårt arbete med böcker och högläsning utifrån en gemensam bok . Detta har gett positiva effekter på förskolan utifrån en fortbildningskultur , undervisningskultur och barnens förändrade kunnande .

Vi  fortsätter med detta arbetssättet och har efter en omröstning i arbetslagen valt boken   ” Promenad ” . Vi  provar ett gemensam dokument för yngrebarnen  och ett för äldrebarnen .Detta vill vi prova för att hjälpas åt med gemensamma förväntade effekter och öka vårt kollegiala lärande tillsammans . 

Förförståelse inför projektet : 

Vi har i läslyftets texter fått ny kunskap om hur barnen tar till sig vår undervisning . Detta tar vi med oss nu och utgår ifrån de olika barnens erfarenhetsvärldar och att barn behöver ha både fakta ( foto på olika hus ) och fiktion( målade bilder på husen i boken ) för att kunna expandera sitt lärande - faktion.

 

 

Följa upp resultat

Förutsättningar 

Barngruppen består av 13 barn i åldrarna 1-4år. Vi har 9 pojkar och 4 flickor. Vi har 2st barn födda -17, 10st barn födda-18 och 1 st barn födda -19. Vi har 6st barn med annat modersmål/flerspråkiga:

 • Spanska
 • Arabiska
 • Turkiska
 • Albanska

Vi är en förskollärare som arbetar 100%, en förskollärare som arbetar 80% och en barnskötare som arbetar 75%. Vi har en vikarie på 20%. Vi har skolat in 2 nya barn under augusti och oktober.

Vi kommer att arbeta med ett gemensamt projekt för Laxöns förskola. Genom boken "Promenad" erbjuder vi barnen språk, matematik och naturvetenskap. Vi arbetar med rutiner och strukturer för att skapa trygghet. Vi arbetar mycket med samspel och att vara en bra kompis.

Nulägesbeskrivning

 

 

Vart ska vi ?

Lpfö -18  och BUF :s språk och matematiska målbilder 


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?

 

Vill vi skriva vilka effekter vi tänker undervisa i utifrån de olika rummen ?

 

• Ökat ordförråd och begreppsuppfattning.

• Att barnen skall kunna se likheter och olikheter.

• Att barnen får erfara matematiska och naturvetenskapliga begrepp.

•  Lustfyllt lärande.

 

Hur gör vi ?

 

Planera - skriv i reflektionsmallen i unikum 

Genomföra 

Vi har satt upp bilderna ifrån boken i tamburen för att presentera boken och göra barnen medvetna om de olika husen och karaktärerna. Vi har även målat husen på ett stort papper som vi satt upp på vår projektvägg. Där har vi även satt upp karaktärerna.

Vi börjar med att introducera "frilutftsberra" för att barnen har visat stort intresse för olika djur i naturen. Vi har gjort Berras hus av en skolåda, där vi lägger i artefakter som vi ska använda i vår undervisning. Vi går på skogspromenader i små grupper och ser vad vi kan upptäcka, uppleva och erfara. Vi sjunger sånger om olika djur samt använder oss av rim och ramsor.

Vi har tillverkat spindlar av piprensare och kastanjer som barnen plockat ute.

Vi dokumenterar undervisningen i lärlogg avdelning ( blogg ) och lärlogg för det enskilda barnet.

Ramsor och sånger som vi använder oss av:

 • Lisa och Per
 • Imse vimse spindel
 • Spindeln klättrar uppför tråden
 • Lilla snigel
 • 8 ben har spindelmor
 • Hajen simmar ner i knät
 • En liten båt

Vi har konkretiserat ramsorna "Lisa och Per" och "Lilla snigel" genom appen Puppet pals som vi visar barnen på tvn.

Vi har under vårterminen introducerat "DykarBerit" för barnen. Vi gjorde ett tittskåp med DykarBerit och olika fiskar som vi använder oss av i samlingen. Vi har vattenlek med två barn i taget i en inspirerad miljö, där barnen kan använda sig av sin fantasi. Vi har fyllt på med lärande material i vattenleken så som slangar, mått i olika storlekar osv.

 

Förslag till lärloggstext - 

”Kalles förändrande kunnande”
Kalle hade i höstas kunskap om flera kroppsdelar på utsidan och nu har kunskap ökat med vad som finns inuti och vad kroppens olika delar har för funktion.

 

Vad behövs göras olika - differentiering -  lärmiljö   

 

Hur blev det ?

Hur har  vi uppnått våra mål och förväntade effekter ?

Vi har sett ett ökat ordförråd  genom att vi använt oss av rim och ramsor. Samt pratat om skogens djur, och växter. De har fått ta del av matematiska och naturvetenskapliga begrepp.
Vi har pratat om olika blommor, sniglar, fiskar. Olika färger osv

Vilka förväntningar ser vi och vad hade vi förväntat oss?

Vi har sett att barnen visar stort intresse för att gå på promenad i vår närmiljö utanför förskolan.

Barnen har även visat stort intresse för vattenlek samt Dykarberits hus. De har lärt sig många olika fiskar.


Vad vill vi behålla och fortsätta att utveckla ?

Vi vill fortsätta med våra promenader för vi ser att barnen uppskattar detta. Vi vill göra detta under alla årstider för att se förändringar i naturen.

På grund av rådande omständigheter (Corona) så har detta projekt inte blivit som vi har tänkt oss.

Under vårterminen har det varit mycket sjukdomar. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18