Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021_Albatrossen

Skapad 2020-09-09 08:38 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vi vill att barnen ska börja fundera kring framtiden samt hur livet kan se ut då. För att de ska kunna göra det behöver de först reflektera kring sin nutid och hur vi lever nu. 

Vi väljer att fokusera på hur människor bor nu samt livet i skogen. Barnen kommer få undervisning kring hur vi är beroende av skogen och träden, samt hur vi i vår tur är viktiga för dem. Vad händer om träden försvinner? Hur får vi syre då? Var ska djuren bo? Om alla kastar skräp i naturen, hur blir det då i framtiden?

Barnen ska få fundera kring sitt nuvarande boende. Hur ser deras rum ut? I detta arbete ska barnen få börja med att fundera kring sitt rum, därefter göra en ritning samt slutligen bygga sitt rum i en skokartong. Under detta arbete kommer vi följa barnens tankar och idéer för att se hur de tänker att man kan bygga, skapa och konstruera på ett hållbart sätt. Beroende på vad barnen har för förkunskaper kommer dessa rum att se olika ut. Vi tänker att barnen kommer inspireras av varandra i detta. 

 

När barnen fått en förståelse för sin nutid kommer vi leda in dem mot det mer abstrakta tänkandet kring vår framtid. Hur kommer vi bo? Hur ser det ut där vi bor? Finns det djur/träd/växter där vi bor? Vilken typ av musik och film kommer vi se? Vad har vi för jobb i framtiden?

Barnen kommer få fundera kring vad som kommer behövas i framtiden. I detta kan vi fundera tillsammans på hur dessa saker ska kunna fungera? Vilka uppfinningar behövs? Detta är också något som vi kan låta barnen göra ritningar och modeller av.

 

Begrepp som vi tror kan bli centrala för barnen är hållbarhet, fotosyntes, längd, vikt, konstruktion, material, 3D samt 2D, teknik, ritningar, skala, framtid, nutid, relation människa/natur...

 

Inom projektet kommer vi komma in på alla olika ämnen. Inom skapande/konstruktion kommer matematik och språk ligga i fokus medan vi under arbetet med framtiden tänker oss att de mer existentiella frågorna tar plats. 

 

Vårt syfte:

Vi vill att barnen ska få en förståelse för sin del i att vi alla får en hållbar framtid. 

Vi vill att barnen ska få föreställa sig framtiden, hur deras tanke av framtiden än är.

Barnen ska under året få använda sin fantasi och kunskap och visa detta i olika typer av skapande, byggande och konstruktion.

 

Vår metod:

Vi kommer använda oss mycket av samtal, diskussion och ta upp barnens funderingar. 

Vi kommer arbeta både i helgrupp men även i mindre grupper för att fånga upp alla barns tankar. 

Barnen kommer att få börja med sin nutid för att sedan gå in på det mer abstrakta tänkandet kring sin framtid. 

Dokumentationen kommer att ske genom lärloggar, både individuella samt grupp. Vi tänker låta barnen berätta själva om sina tankar och konstruktioner direkt i lärloggarna. 

 

Vår frågeställning:

Hur ser ditt rum/boende ut? Hur kan du skapa/bygga detta?

Hur ser vår relation till naturen ut? Hur kan den se ut i framtiden?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: