Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs-och skrivutveckling 2020/2021

Skapad 2020-09-09 09:26 i Trollgårdens förskola Falkenberg
Förskola
Rim och ramsor samt berättelser, bokstäver och ordbilder.

Innehåll

Vi såg i vår utvärdering från vårterminen 2020 att vi behöver fokusera mer på rim och ramsor i verksamheten, både spontant men också vid planerade tillfällen. Rim och ramsor är en av många viktiga delar att tillägna sig i läs- och skrivutveckling, vi kommer därför fokusera på just detta och att barnen ska kunna känna igen sin egen ordbild. Vi vill också väcka ett intresse för skriftspråket och utmana barnen vidare i bokstavskännedom. Samlingarna kommer också innehålla olika former av berättelser, aktiviteter som kan ge förståelse för hur berättelser är uppbyggda med början-mitten-slut. 

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att leka med ord samt vidga sitt ordförråd och sin begreppförståelse. Vi vill också ge barnen förutsättningar att tillägna sig en positiv inställning till läs- och skrivutveckling genom att skapa ett intresse för bokstäver.  

 

Barngruppens utgångsläge

Barnen på Trädkramarna har väldigt olika utgångslägen i sina kunskaper kring ämnet. Vissa barn känner igen ordbilden för sitt namn, andra kan behöva utmanas i detta. Några rimmar spontant i samtal och lek, med korrekta ord samt låtsasord. Vissa barn känner igen sin första bokstav i namnet, samt andra bokstäver som finns i namnet. Några kan även känna igen till exempel mammas eller syskons första bokstäver, andra kan även vad bokstäverna faktiskt heter. Vid spontana tillfällen kan barnen samtala eller uppmärksamma olika bokstäver i lärmiljön, ofta kopplar de samman dessa till sina egna livsvärldar.

 

Mål ur Läroplanen för förskolan 2018

- ”Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” (s. 14)

 

-”Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla ett budskap.” (s. 14)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: