Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4-6

Skapad 2020-09-09 10:46 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Pedagogisk planering i det arabiska språket för åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven skulle kunna läsa och förstå längre texter. eleven skulle kunna svar på frågor. eleven skulle kunna förstå mellan raderna.

Innehåll

Detta arbetar vi med

 • Läsning
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Diskussioner
 • Grammatik
 • Högtider/traditioner
 • fakta texter

Mål

Målet med undervisningen är att på ett systematiskt och pedagogiskt sätt på bästa sätt lära eleverna att utveckla sina kunskaper genom att arbeta med de olika metoderna som nämns ovan.

Undervisning/arbetssätt

Arbetssätt
Undervisningen i modersmål kommer att genomföras genom att:

Läsa olika slags texter och förstå deras innehåll
.Skriva olika slags texter som är förståeliga för läsaren.
Genomföra muntliga presentationer om ett visst ämne.
Sammanfatta och analysera olika slags texter.
Träna på språkets olika grammatiska former som substantiv, verk, adjektiv, bestämd och obestämd form, singular och plural, prepositioner.
Samtala i grupper genom olika samtalsövningar.
Genom föra olika övningar som utvecklar ord och begreppsförrådet samt synonymer och motsatser.
Använda olika hjälpmedel som datorer och sökkällor för att utveckla elevens kunskaper i språket.
Titta på filmer med passande innehåll och budskap där modersmålet talas.
Prata om elevens hemlands kultur, historia, tradition, seder och bruk och göra en jämförelse med den svenska kulturen.

 

Bedömning

Vid bedömning kommer hänsyn att tas till att eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt lärande.
Bedömning av förmågan att kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter av olika slag.
Bedömning av förmågan att kunna skriva texter där budskapet i texten blir tydligt för läsaren.
Bedömning av förmågan att formulera sig på sitt modersmål och kunna ge utryck för känslor och åsikter.
Bedömning av förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling samt lärande.
Bedömning av förmågan att anpassa sitt språk efter olika sammanhang, syften och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: