Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska 2

Skapad 2020-09-09 11:25 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Gymnasieskola Modersmål - Arabiska
Under terminen kommer vi att bekanta oss med ämnet litteratur, hur definierar vi ordet litteratur? vad är litteraturens olika inslag, genrer och hur utvecklades litteraturen inom olika tider i arab världen .

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att :

eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet.

 Utveckla: Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

Utveckla  Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

 

Hur ska vi arbeta?

Under terminen kommer vi att bekanta oss med ämnet litteratur, hur definierar vi ordet litteratur? vad är litteraturens olika inslag eller genrer, och hur utvecklades litteraturen inom olika tider i arab världen .

i undervisningen vi ska behandla följande centrala innehåll:

Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.

 Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.

 

Vad ska du lära dig?

vi kommer att bedöma din förmåga i följande:

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer

Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen

Uppgifter

  • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: