👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-09-09 11:25 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska nu bekanta oss med våra grannländer. Tillsammans kallar vi länderna "Norden" eller "De nordiska länderna"

Innehåll

Du kommer att arbeta med texter och titta på filmer om de nordiska länderna. 

Du kommer att läsa och skriva texter om de nordiska länderna. 

Du kommer att lära dig huvudstädernas namn och att hitta de nordiska länderna på en karta. 

Du kommer även att få bekanta dig med uttryck och begrepp som karta, jordglob, världsdel, väderstreck m.m. 

Uppgifter

 • Island

 • Danmark

 • Norge

 • Finland

 • Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Norden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1