Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-09-09 11:49 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Genom högläsning kan alla elever oberoende av den egna läs-och skrivutvecklingen få kunskap om berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger. Högläsning kan öppna dörrar till nya världar som eleverna kan motiveras att senare på egen hand utforska vidare genom egen läsning.

Innehåll

 

 

Hur vi kommer att arbeta:

Vi kommer under hela läsåret att arbeta språkutvecklande med utgångspunkt i högläsning, i olika typer av litteratur. 

Vi kommer att arbeta mycket med skönlitteratur, men även artiklar och radioprogram. Efter läsningen sammanfattar och samtalar vi kring texten utifrån olika diskusionsfrågor, samt eventuella bilder som hör till texten.

Utifrån högläsningen arbetar vi med olika läsförståelsestrategier vilka fokuserar på; läsning på raderna (det som uttalat uttrycks i texten) mellan raderna (det som inte uttrycks direkt utan kräver egen reflektion) samt bortom raderna (det som kräver förmåga att koppla egna erfarenheter till texten).

 

Då och då kommer uppgifter kopplade till läsningen och dessa kan vara både skriftliga och muntliga. 

 

 

Bedömning

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt göra enkla kronologiska sammanfattningar av texter med stöd av bilder.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt muntligt och skriftligt utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla resonemang kring texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: