Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama

Skapad 2020-09-09 11:55 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

 • Konkretiserat mål:
Du ska få lära dig:
 
Du ska få lära dig, att med hjälp av dina sinnen och känslor, leva dig in i en saga. Du kommer att få välja olika hjälpmedel för att genomföra detta samt delta i val av olika sinnesstimulerande verktyg som förstärker sagans budskap. 
 

Undervisning:

Du kommer att få

Läraren berättar en saga som handlar om solen och de olika figurer hen stöter på under sin väg upp på himlen. Du kommer att mötas av olika konkreta material som förstärker och förtydligar sagans budskap. Du kommer också att få sjunga, teckna samt få stå i centrum under sagans gång. 

 •  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • Centralt innehåll
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: