Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form

Skapad 2020-09-09 11:47 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

 • Konkretiserat mål:
Du ska få lära dig:
 
Du ska få lära dig använda olika tekniker och material vid framställning av bilder och/eller former. Du ska också få delta i 
 

Undervisning:

Du kommer att få

Lektionen kommer att vara i skapanderummet, där kommer du att få framställa olika konstföremål, ex. bilder och föremål i olika färger, material och strukturer. Beroende på årstid och årets högtider kommer du att få göra olika saker som belyser detta. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: