Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A famous person

Skapad 2020-09-09 12:23 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 8 Engelska
There are so many people around us who have done something to make our world a better place. Maybe you have heard of Nelson Mandela who became the first black president of South Africa and his struggle for black peoples’ equal rights.

Innehåll

 

From week 38 - 42

In class (further instructions in Teams):

To introduce you to this project we will read and study a text about Nelson Mandela. After that it’s you turn!

 

You will collect information and study a person who has dedicated his/her whole life to make a change or made a difference for someone/a group of people or a whole nation. You will for example study their childhood and also what they have accomplished later on in life. You will aslo write a short text where you write a reflection of their accomplishments. The final examination is an oral presentation (keynote) of your famous person.

 

Skills

 

 • You will be given the opportunity to develop you ability to:
 • ·         Understand and interpret the content of spoken English in different types of texts
 • ·         Express yourself in speech (muntlig framställning)
 • ·         Express yourself in writing
 • ·         Use language strategies to understand and make yourself understood
 • ·         Adapt you language for different purposes, recipients and contexts (anpassa till syfte, mottagare och situation)
 • ·         Reflect over living conditions, social and cultural phenomena in parts of the world

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: