Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 2020

Skapad 2020-09-09 12:14 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
En grovplanering om vad vi kommer att arbeta med på lektionerna i svenska under höstterminen 2020.

Innehåll

Vecka

 

Lektion 1, 80 min

Lektion 2, 80 min

Vecka 35

Lärstrategier (NE)

Motivation

Minnesstrategier

Plugga smart

 

Läsläxa

Diskussion läsning

Skrivuppgift/logg

Egen läsning 20 min

 

Vecka 36

Lässtrategier (NE)

 

Läsläxa

Diskussion läsning

Skrivuppgift/logg

Egen läsning 20 min

 

 

Vecka 37

Lässtrategier (NE)

Praktiska övningar

 

Läsläxa

Diskussion läsning

Skrivuppgift/logg

Egen läsning 20 min

Vecka 38

Lässtrategier (NE)

Praktiska övningar

 

Läsläxa

Diskussion läsning

Skrivuppgift/logg

Egen läsning 20 min

Vecka 39

Källkritik (NE)

Läsläxa

Uppgift till boken

Egen läsning 20 min

Vecka 40

Källkritik praktiska övningar

 

Läsläxa

Uppgift till boken

Egen läsning 20 min

Vecka 41

Instruktionsvideo - grupparbete  Lässtrategier och källkritik

 

Läsläxa

Uppgift till boken

Egen läsning 20 min

Vecka 42

Instruktionsvideo - grupparbete  Lässtrategier och källkritik

Läsläxa

Uppgift till boken

Egen läsning 20 min

Vecka 43

Vi tittar på instruktionsvideos och gör praktiskt test på läsförståelse och källkritik

 

Läsläxa

Uppgift till boken

Egen läsning 20 min

Vecka 44

Höstlov

Höstlov

Vecka 45

Satsdelar

 

Läsa dikter

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 46

Satsdelar

 

Läsa dikter

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 47

Satsdelar

 

Läsa dikter

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 48

Satsdelar

 

Diktpodd – skriv manus

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 49

Satsdelar

 

Diktpodd - skriv manus

 

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 50

Satsdelar

 

Diktpodd - inspelning

 

Litteratursamtal

Läsläxa

Egen läsning 20 min

Vecka 51

Diagnos satsdelar

Litteratursamtal

Läsläxa

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: