Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Direkt - Tekniska system

Skapad 2020-09-09 12:39 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ett tekniskt system är flera tekniska saker som tillsammans blir något. Er uppgift är nu att undersöka olika tekniska system som finns i samhället. Vi kommer att diskutera hur de har utvecklats, fördelar och nackdelar med olika tekniska system.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om…

Efter avslutat arbetsområde skall du:

 • ha kunskap om olika komponenter i ett tekniskt system;
 • ha kunskap om växelspelet mellan mänskliga behov och teknik; 
 • ha kunskap om hur tekniken påverkar naturen.

I detta arbetsområde innebär det att du ska…

Att arbeta efter att:

 1. Kunna ge exempel på tekniska system och förklara med enkla ord hur systemet fungerar. Redogör kort för bakgrunden, varför är systemet viktigt? Vilken drivkraft låg bakom uppfinningen och systemets utveckling
  (t.ex. förändringar i naturen, ekonomiska vinningar, krig, nyfikenhet och nöje, slump, sjukdomar mm).
 2. Beskriva vilka delar ingår i systemet och sambanden dem emellan, vad de
  olika delsystemen har för funktion, hur de används. Finns det några alternativa lösningar?
 3. Hur såg det ut för människan innan ex ett fungerande avloppssystem uppfanns?f Hur har det tekniska systemet påverkat naturen, människan och samhället?
 4. Hur har systemet utvecklats sedan det uppfanns?
 5. Beskriv och resonera kring de olika effekterna olika tekniska system hade/har på
  miljön, ge exempel på både positiva och negativa sidor av påverkan och eventuella förändringar och förbättringar.

 6. Många av frågorna kan man inte hitta direkt svar på i litteraturen och andra källor,
  utan dem måste man fundera och resonera fram.  Det kommer vi arbeta tillsammans i skolan.

 

Skriftligt prov:

 • Du ska kunna ge exempel som visar att tekniska system har varit betydelsefulla för människan historiskt med tanke på samhällsutvecklingen exempel vatten och avloppssystemet.
 • Du ska kunna ge exempel på vad som drivit på den tekniska utvecklingen som finns i våra samhälle idag exempel kommunala transporter. 
 • Vilka tekniska system tycker du är viktigast för att ett modernt samhälle ska fungera? Kunna resonera och motivera.
 • Kunna beskriv och resonera kring de olika effekterna olika tekniska system hade/har på miljön. Hur hänger det här ihop med hållbar utveckling? Vad måste utvecklas och förändras för att vi ska kunna ha en "hållbar utveckling"?

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

 • analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor.
 • identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.
 • föra resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
 • föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: