Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension - Troja

Skapad 2020-09-09 12:45 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Arbetet med antiken avslutas med att eleverna skriver varsin filmrecension.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har arbetat med antiken och avslutar med att titta på en episk film baserad på Iliaden och vi skriver en filmrecension om denna.

Innehåll

Matriser

Sv
Texttyp: filmrecension

Når ej målen än
E
C
A
Innehåll
Innehållet passar en recension och har en i huvudsak bra balans mellan fakta och åsikter.
Innehållet passar bra för en recension och har en bra balans mellan fakta och åsikter.
Innehållet passar bra för en recension, och fakta och åsikter är integrerade i varandra på ett smidigt sätt.
Struktur
Struktur och textbindning fungerar i huvudsak, och det går att följa en röd tråd genom recensionen.
Struktur och textbindning fungerar bra och texten har en tydlig struktur. Texten är indelad i stycken.
Struktur och textbindning fungerar mycket bra och strukturen lyfter texten. Texten är väl indelad i stycken som är korrekt markerade.
Språk
Ordval, meningsbyggnad, skiljeteken och stavning fungerar i huvudsak.
Ordval och meningsbyggnad fungerar bra och lyfter i vissa fall recensionen. Skiljetecken och stavning uppvisar enbart ett fåtal fel.
Ordval och meningsbyggnad lyfter recensionen. Skiljetecken och stavning är i det närmaste korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: