Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 3 Chapitre 1a-c

Skapad 2020-09-09 13:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
I Chez nous 3 kapitel 1 jobbar vi med olika ord och fraser som behövs för att planera en semester. Vi lär oss att böja verb i futur proche (framtid) samt de två oregelbundna verben prendre (att ta) och savoir (att veta). Hur säger man att man tar bussen till skolan? Centrala innehållet/detta lär vi oss: Att ställa frågor Verbet prendre Namnet på olika transportmedel Negationer (inte, aldrig, ingenting) Imperativ (verb i uppmanande form - t ex tournez!) Verbet savoir Possessiva pronomen (min, mitt, hennes etc) Futur proche Olika biltermer Lite fakta om skollov och vägtullar i Frankrike Lite fakta om det fransktalande landet Belgien
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Désir de Voyages - Nu ska vi lära oss nya ord och uttryck för resor

Innehåll

Innehåll

Désir de Voyages (kursinformation)

 • Du läser och lyssnar på texter med koppling till resor
 • Du lär dig namnet på olika transportmedel och biltermer
 • Du tränar på att beskriva vägen
 • Du övar på att ställa frågor
 • Du lär dig att böja verb i futur proche (framtid)
 • Du lär dig de två oregelbundna verben prendre (att ta) och savoir (att veta)
 • Du lär dig negationer (inte, aldrig, ingenting)
 • Du lär dig imperativ (verb i uppmanande form - t ex tournez!)
 • Du lär dig possessiva pronomen (min, mitt, hennes etc)
 • Du lär dig lite fakta om skollov och vägtullar i Frankrike 
 • Du lär dig lite fakta om det fransktalande landet Belgien

Så här arbetar vi under lektionerna:

 • Vi läser i textboken s.12-29
 • Vi gör en del muntliga och skriftliga övningar samt hörövningar i övningsboken s. 16-27
 • Vi gör en del skriftliga övningar samt hörövningar på övningsmästaren 

Detta bedöms:

 • Aktiviteter och delaktighet under lektioner
 • Skriftligt prov
 • Läs- och hörförståelse

 

Tid:

Vi arbetar med kapitel 1a-c  t o m vecka 43.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: