Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition, styrka och rörelse till musik

Skapad 2020-09-09 13:21 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vill du bli bättre i nästan allt? Vill du hålla dig friskare, piggare och uthålligare? Från v.39 fram till v.45 kommer du att få jobba med kondition, styrka, rörelse till musik i form stationsträning och hinderbana, aktiviteter som främjar bland annat hälsan.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Under de kommande veckorna kommer vi att jobba med högintensiv träning, styrketräning, konditionsträning, rörlighets träning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Vad ska jag som elev utveckla?

Övergripande syftesmål: Genom undervisningen kommer du som elev att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Utveckla goda levnadsvanor samt att du får kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
 • Utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv.
 • Lära dig att delta, ta ansvar och att anpassa dina rörelser till de olika programmen. (Koordination, kondition, balans & styrka)

Det innebär att du under detta arbetsområde kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Ta ansvar att du kommer i tid, är ombytt och duschar efteråt.
 • Förstår att uppvärmning är viktigt för att du ska kunna prestera under lektionen.
 • Ta eget ansvar för att du kan och förstår de olika övningar som ingår i passet.
 • Att du resonerar och förstår med hjälpa av dina kamrater vilken betydelse träningen har för dig.

Vad ska vi arbeta med?

Nedan anges det kunskapsstoff som du kommer att jobba med under denna period.

Hur ska vi arbeta?

Lektionerna kommer att börja med gemensam uppvärmning samt lättare stretching, efter det går vi vidare till bland annat individuell träning i form av stationsträning, hinderbana, Tabata, Crossfit, med mera.

Hinderbanor

Tabata är en högintensiv träningsform där du utför en serie av åtta intervaller. Du utför 20 sekunder max ansträngning följt av 10 sekunders vila, detta repeteras åtta gånger vilket totalt blir 4 minuter träning.

CrossFit tränar man både styrka och uthållighet med hjälp av naturliga, funktionella övningar. Övningarna görs ofta under hög intensitet. Ibland görs övningarna med ett visst antal upprepningar, och ibland med flesta möjliga upprepningar under en viss tid. Den största skillnaden mellan CrossFit och annan form av träning är den stora variationen mellan övningarna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: