Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, Mänskliga rättigheter och media

Skapad 2020-09-09 13:36 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Samhällskunskap
Demokrati och mänskliga rättigheter är begrepp som är starkt ihopkopplade och beroende av varandra. I det här arbetsmomentet ska i titta närmare på vad demokrati innebär, vad de mänskliga rättigheterna är, och vilken demokratisk funktion media har.

Innehåll

Mellan vecka 34 och 43 ska vi arbeta med Demokrati, Mänskliga rättigheter och Media. Det blir ett mastigt moment där du kommer att lära dig hur det demokratiska samhället är uppbyggt, men framförallt hur du kan göra din röst hörd. 

 

Arbetsmomentet består av tre delar som flyter in i varandra. Delarna är:

- Demokrati: Vad det innebär, vilka typer av demokrati finns det, hur kan du vara med och påverka.

- Mänskliga rättigheter: Vilka rättigheter finns? Vem ser till att de följs? Vad är FNs roll? Hur bryts de mänskliga rättigheterna, i Sverige och världen?

- Media: Vilka olika medier finns det? Vilket uppdrag har media? Hur ser medias framtid ut?

 

Planering: V. 34-38: Demokrati:

Vi jobbar med begreppet demokrati och tittar på olika demokratiska styrelsesätt och deras för- och nackdelar. Vi går igenom hur man kan vara med och påverka samhället genom demokratiska medel. Under dessa veckor övar vi på olika begrepp och skapar en god förståelse för vad demokrati faktisk är och innebär. Målet är att samtliga elever ska ha god kunskap om demokrati, samt veta hur de kan vara med och påverka.

 

Planering V. 39-41 Mänskliga rättigheter:

De här veckorna arbetar vi mer fokuserat med de mänskliga rättigheterna. Vilka är de? Varför finns de? Hur ser det ut runt om i världen, får alla människor sina rättigheter tillgodosedda? Vad kan du som enskild person göra? Målet är att samtliga elever ska ha grundläggande kunskap om vilka mänskliga rättigheter som finns och hur de själva kan påverka världen i en positiv riktning.

 

Planering V. 41-43: Media

I ett demokratiskt samhälle har media en viktig roll att spela. Men exakt vilken roll? Följande frågor ska vi titta närmare på under detta delmoment: Vilka typer av media finns? Vad är medias och public service roll i samhället? Varför går inte Paradise Hotel på SVT? Hur har media förändrats de senaste tio åren? Hur hänger media och demokrati ihop? Vad är en filterbubbla? Vi syr slutligen ihop säcken och tittar på hur demokrati, mänskliga rättigheter och media hänger ihop.

 

I slutet av arbetsområdet har vi ett skriftligt (muntligt om det behövs) prov. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap HT 20 V 36-41 Demokrati diktatur

Förmågor som bedöms
F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
1.
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2.
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
6.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
7.
Redogöra för mänskliga rättigheter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
8.
Redogöra för nationella minoriteter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
9.
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
10.
Söka information och kritiskt granska den
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: