Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 ht 20

Skapad 2020-09-09 13:59 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Ett arbete om matematikens grunder för att utveckla förståelse för tal och begrepp.

Innehåll

Utgångspunkt

Elevernas ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av målen

Mål:

 • Du kan talen 0-10, skriva siffrorna och räkna antalet.
 • Du förstår additions begreppet, och mycket enkel subtraktion.
 • Du kan jämföra längder med hjälp av ex. din hand.
 • Du kan se, fortsätta och bygga vidare på mönster.
 • Du förstår likhetstecknets betydelse.
 • Du förstår öppna utsagor i addition 0-5 ( ex. 2 + ___ = 5)
 • Du förstår de matematiska symboler vi arbetat med (ex. +, -, >, <, =)
 • Du kan klockans hela timmar.
 • Du kan begreppet dubbelt.
 • Du kan göra enkla räknesagor utifrån ett givet tal, bild eller berättelse.

Genomförande

Vi kommer att arbeta i enskilt, helklass och andra gruppkonstellationer.

Vi kommer att arbeta med olika material och metoder.

Vi använder en mattebok, men jobbar mycket praktiskt med olika konkreta material.

Vi diskuterar matte i vardagen.

Vi arbetar med enkel problemlösning. 

Vi spelar spel av olika slag där matematiska begrepp och procedurer tränas.

 

Bedömning

Läraren bedömer eleverna under arbetets gång.

Eleverna bedömer varandra genom att lösa varandras uppgifter.

Eleven bedömer sig själv genom en utvärdering av målen.

Vi gör en diagnos i slutet av terminen.

Vi genomför Skolverkets bedömningsstöd i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: