Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Testa teknik

Skapad 2020-09-09 13:54 i Sunnansjö skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vad är en artefakt? Till vad, och varför, behöver man använda skyddsutrustning? Vad menas med hjälpmedel, använder jag själv något?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar.

Att göra egna konstruktioner.

Tekniska begrepp.

Att använda olika tekniska hjälpmedel.

Att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig detta genom att parvis eller i mindre grupper

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 

* arbeta med begreppskort, spela memory och muntligt beskriva tekniska hjälpmedel utifrån de rätta begreppen.

Vad som kommer att bedömas:

Om du kan

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar, samt beskriva hur de kan förbättras.

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 

* använda ord och begrepp som du har lärt dig under arbetets gång.

* dokumentera och föra in resultat i tabeller.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att

* delta aktivt i grupparbeten och föra resonemang med föremålens rätta namn.

* skapa enkla konstruktioner.

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.

* beskriva hur föremål är utformade och kan förbättras.

* dokumentera och föra in resultat i tabeller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: