👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-6 Almåsskolan kapitel 1-2

Skapad 2020-09-09 14:21 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Planering matematik åk 4-6 Almåsskolan

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kapitel 1 & 2

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa, uttrycka tal och göra jämförelser mellan tal i decimalform
 • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar med tal i decimalform, med alla räknesätt  
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • samtala om matematik
 • räkna på egen hand i boken och rätta själv
 • ha enskild handledning
 • använda "lathundar" 
 • använda konkretiserande material
 • träna matematik genom parövningar
 • träna matematik med elevspel, bingel

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • Bingel
 • diagnoser
 • Screening
 • Prov

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Ma
Ämnesmatris - Matematik 4-6

E
C
A
Problemlösning
förmåga att formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär - huvudsak fungerande beskrivning av tillvägagångssätt - enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet - bidrar till ytterligare tillvägagångssätt
- löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär - relativt väl fungerande beskrivning av tillvägagångssätt - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet - ger något förslag till ytterligare tillvägagångssätt
- löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär - välfungerande beskrivning av tillvägagångssätt - välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet - ger förslag till ytterligare
Begrepp
förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dem
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- grundläggande kunskaper - används och beskrivs på ett i huvudsak fungerande sätt i välkända sammanhang - enkla resonemang om begreppens relation
- goda kunskaper - används och beskrivs på ett relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang - utvecklade resonemang om begreppens relation
- mycket goda kunskaper - används och beskrivs på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang - välutvecklade resonemang om begreppens relation
Metod
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- huvudsak fungerande metod - viss anpassning till sammanhanget - tillfredsställande resultat
- ändamålsenliga metoder - relativt god anpassning till sammanhanget - gott resultat
- ändamålsenliga och effektiva metoder - god anpassning till sammanhanget - mycket gott resultat
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- huvudsak fungerande sätt - viss anpassning till sammanhanget
- ändamålsenliga sätt - förhållandevis god anpassning till sammanhanget
- ändamålsenliga och effektiva sätt - god anpassning till sammanhanget
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang och kunna framföra och bemöta matematiska argument.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- till viss del för resonemangen framåt
- för resonemangen framåt
- för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem