Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lockie Leonard åk5

Skapad 2020-09-09 15:27 i Eklandaskolan Mölndals Stad
På engelskan kommer vi denna termin att följa den australiensiska tv-serien Lockie Leonard.
Grundskola 4 – 6 Engelska
För att få höra mycket engelska och då lära er många nya ord och uttal, ska vi titta på serien Lockie Leonard som handlar om en pojke som bor i Australien med sin familj. När vi tittar på det får ni även en inblick i hur livet kan se ut i ett land där man talar engelska.

Innehåll

 

Mål

- förstå det mesta av talad engelska

- träna på strategier för att förstå talad engelska

Undervisning

Vi kommer att titta på serien tillsammans. Det viktiga är att ni förstår vad det handlar om i stora drag. När vi tittar ska du också fundera över hur livet verkar vara i Australien, ser du några likheter eller skillnader med livet i Sverige. Efter varje avsnitt kommer vi att diskutera vad det handlade om eller göra andra uppgifter som är kopplade till avsnittet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunksaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer / helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer / helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat / översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
kan eleven i viss utsträckning
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
kommenterar översiktligt några företeelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: