Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 - Beta Kapitel 1

Skapad 2020-09-09 16:02 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Matematik år 5 - Beta Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
I Beta kapitel 1 "Taluppfattning och huvudräkning" kommer du ha möjligheterna att bli säkrare på: - Bråk & decimaltal och hur de kan användas i vardagliga situationer. - Hur positionssystemet kan användas för att beskriva tal i decimaltal. - Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • Metoder för att räkna multiplikation och division med papper och penna.
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
 • Se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • Tolka tallinjer med tal i decimalform.
 • Läsa och uttrycka tal i decimalform.

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • Bråkform
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot
 • Andel
 • Decimalform
 • Platsvärde
 • Position
 • Tallinje
 • Avrunda
 • Närmevärde

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: