Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande fakta om Sveriges geografi

Skapad 2020-09-09 15:55 i Blötbergets skola Ludvika
Du ska få jobba med Sveriges karta , olika naturtyper i Sverige och våra naturresurser.
Grundskola 4 Geografi
Hur ser det ut i olika delar av vårt land, Sverige? Vilka naturresurser finns i landet och vad använder vi dem till? Lever människor lika i de södra delarna av landet, som de gör i norr? Vilka spännande platser finns det att besöka?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur kartan är uppbyggd med färger och symboler.

Namn och läge på Sveriges landskap och de tre regioner Sverige är uppdelat i.
Namn och läge på några orter, hav och sjöar.
Vilka naturtyper som finns i de olika delarna av Sverige.
Hur Sveriges befolkning är fördelad.
Begrepp man behöver kunna för att förstå, läsa, skriva och prata om geografi.

Hur ska vi lära oss detta?

 • studera jordgloben.
 • jobba med kartövningar.
 • film.
 • träna på namngeografi i programmet Seterra.
 • skriva fakta utifrån eget intresse.

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda kartor.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Dina kunskaper om Sveriges natur-och kulturlandskap.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv i diskussioner i klassen.
 • Visa att du kan få alla rätt på vald del i programmet Seterra.
 • Skriva fakta om valt landskap och redovisa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge

Matriser

Ge
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi.
Du kan med stöd av bilder och frågor från läraren förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara olika begrepp.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi för att kunna delta i diskussioner.
Du kan svara på frågor som din lärare ställer.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du kan delta i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Granska information.
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på eget initiativ hitta information från olika källor.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med hjälp av läraren reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi.
Du kan med hjälp av läraren beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader och föreslå lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: