Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 1c planering

Skapad 2020-09-09 15:56 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Ma 1 c - vux planering
Gymnasieskola Matematik
Omfattar kapitel 1-5 i Ma 1c boken

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: Ma 1c kapitel 1-5

Vad?

Vi kommer arbeta med

Taluppfattning och aritmetik

Algebra och ekvationer

Geometri

Samband och förändring

Sannolikhet och statistik

 

Varför?

Utveckla förståelse för dessa områden, koppling till fall i praktiken

Hur?

Vi kommer jobba

Helklass

Enskilt

Par och Gruppövningar

Bedömning? 

Bedömning sker vid olika examinationstillfällen och i olika former, se studiehandledning

Nationellt prov i slutet av kursen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  Mat  -
 • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former, inklusive potenser med reella exponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.
  Mat  -
 • Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet linjär olikhet.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar.
  Mat  -
 • Begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem.
  Mat  -
 • Addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor.
  Mat  -
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom naturvetenskapliga ämnen.
  Mat  -
 • Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner.
  Mat  -
 • Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  Mat  -
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion.
  Mat  -
 • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  Mat  -
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digtiala verktyg och programmering
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik 1c

E
C
A
Begrepp
Översiktlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga med flera representationer.
Procedur
Enkla procedurer. Standarduppgifter med viss säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Problemlösning
Enkla problem med ett fåtal begrepp och enkla tolkningar i bekanta situationer.
Problem med flera begrepp och avancerade tolkningar.
Komplexa problem med flera begrepp och avancerade tolkningar. Eleven upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang.
Välgrundade resonemang med nyanserade omdömen.
Välgrundade och nyanserade resonemang samt omdömen. Vidareutvecklar andras resonemang.
Modellering
Eleven använder givna matematiska modeller.
Eleven väljer och använder matematiska modeller.
Eleven väljer, använder och anpassar matematiska modeller.
Kommunikation
Kommunicerar med viss säkerhet med inslag av matematiska symboler.
Kommunicerar med viss säkerhet, använder matematiska symboler med viss anpassning.
Kommunicerar med säkerhet, använder matematiska symboler med god anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: