Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Champ 4

Skapad 2020-09-09 15:55 i Tjärnaängskolan Borlänge
Planering av engelska åk 4 läsåret 18/19 utifrån läromedlet Champ 4.
Grundskola 4 Engelska
På årskurs 4 i engelska, arbetar vi med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Vi använder läromedlet Champ 4, Bingel, samt tittar på kortare filmer, spelar spel, gör olika pratövningar m.m.

Innehåll

Vad du ska utveckla:

 • Du ska utveckla din förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på engelska.
 • Du ska utöka ditt engelska ordförråd
 • Du ska lära dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 4".
 • Vi tränar digitalt med hjälp av Bingel och storylineonline.se och learnenglish.britishcouncil.org
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor, sjunger sånger och spelar spel.
 • Vi lär oss om hur människor i engelsktalande länder lever, vad de har för traditioner, matvanor m.m.
 • Vi övar grammatik.

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska och enkla texter från olika medier

Eleven kan redogöra för innehåll och förstår budskap i det den hört eller läst.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till något om hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Vi kommer att bedöma:

       ...ditt muntliga deltagande på lektionerna.

       ...ditt arbete med skriftliga uppgifter.

       ...muntliga och skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 4

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
 • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
 • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang, lexikon, datorprogram) för att förstå när du lyssnar och läser och göra dig förstådd när du talar och skriver.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att förstå när du lyssnar och läser och göra dig förstådd när du talar och skriver.
Läsa, förstå och tolka olika texter
 • En
Du kan läsa och förstå det viktiga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa enkla instruktioner.
Du kan läsa och förstå det viktiga innehållet och uppfatta detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner i flera led.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
 • En
Du kan göra dig förstådd med ord, fraser och meningar när du skriver. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan göra dig förstådd, tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar när du skriver. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: