Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder - linjer, form och färger

Skapad 2020-09-09 16:20 i Nya Rydsskolan Linköping
4-5 veckor temaarbete om färglära
Grundskola 4 Bild
Under höstterminen jobbar vi med konstens grunder- färglära och linjer.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 

Konstens grunder 1: Linjer

 • linjer och hur man kan bygga upp en bild med olika slags linjer.
 • namn på linjerna.

 

Konstens grunder 2: Former

 • Geometriska former - är olika former som t.ex. triangel, cirkel och kvadrat. De kan vara både tvådimensionella (2D) och tredimensionella (3D). Och att en linje är endimensionell (1D).
 • Organiska former - kommer från saker som finns i naturen, t.ex. former av växter eller djur.

 

Konstens grunder 3: Färglära

 • Vilka primärfärgerna är.
 • Vilka sekundärfärgerna är. 
 • Vilka primärfärger man blandar för att få fram sekundärfärgerna.
 • Vad som menas med komplementfärger och vilka de är.
 • Kalla och varma färger.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 Linjer:

 • Linjer - vi lär oss namn på olika slags linjer, övar på att rita av olika slags linjer, gör en symmetribild samt en bild uppbyggd av 3 linjer. 

Former:

 • Genomgång - vi lär oss att det finns geometriska och organiska former.
 •  Det finns både tvådimensionella (2D) och tredimensionella (3D).

Färglära:

 • Genomgång av grundfärger (primärfärger) och sekundärfärger samt tekniken att måla med vattenfärg.
 • Uppgift: Färgcirkeln målas som ett paraply.
 • Genomgång av kalla och varma färger. Uppgift: Färglägga höstlöv och bakgrund - färgpennor.
 • Genomgång av komplementfärger, Uppgift: hand i 3D ( tusch eller krita).

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Gör de bilduppgifter som hör till de olika delarna.
 • Tränar in ord och begrepp som hör till detta arbetsområde. 

 

Expertord:

 

 

  • "Fri hand"  

 

  • linjer

 

  • former

 

  • färger

 

  • grundfärger (primärfärger)

 

  • sekundärfärger

 

  • blanda

 

  • konturer

 

  • konturpenna

 

  • pensel

 

  • organisk form

 

  • tvådimensionell form

 

  • tredimensionell form

 

  • klot

 

  • rätblock

 

  • kub

 

  • pyramid

 

  • akvarellpenna

 

  • ritpapper

 

  • självbedömning

 

  • arbetsprocess

 

  • bildarbete

 

  • färglägga

 

  • verktyg

 

  • teknik

 

  • material

 

  • bildskapande

 

  • utformning

 

 • kvalitet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Konstens grunder

3D Handen

Vi har gått igenom hur man gör en 3D hand. På tavlan har jag stegvis kunnat se hur man gör.
Ej genomfört uppgiften.
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
NIvå 1
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Har utfört bilduppgifter relativ väl.
Nivå 2
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Nivå 3
3D Handen och andra uppgifter
Ej gjort
Jag har gjort de uppgifter på ett relativt väl fungerande sätt som skulle göras. Jag har följt instruktionerna till viss del.
Jag har gjort uppgifter på ett välfungerande sätt . Jag har följt instruktionen.
Jag har gjort en namnfigur och jag har försökt att följa instruktionen noga. Jag har färglagt noga och gjort detaljer noga. Jag har försökt att utmana mig själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: