Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7-8 - sjunga och spela

Skapad 2020-09-09 16:25 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
För att kunna spela tillsammans med andra behöver du först lära dig grunderna i flera olika instrument. Under terminen kommer vi fokusera på att lära oss att spela gitarr, piano, bas och trummor.

Innehåll

 

1. Syfte – Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet är att du ska lära dig att spela instrument. Detta kommer du att behöva när du sedan kommer att spela tillsammans med andra i grupp. Vill du börja spela på riktigt behöver du ha den kunskapen. Och även om du kanske i framtiden inte vill satsa på att bli musiker, så kommer du att märka att du faktiskt utvecklar din förmåga att lyssna på, och kommunicera med, andra. 

 

2. Förmågor att utveckla – Vad ska du träna?

Du kommer att öva på att förhålla dig till musikens puls och att kunna spela med timing. Vi kommer att spela ackord, melodi och rytmer.

 

3. Arbetssätt – Hur ska du arbeta?

Varje lektion inleds med en genomgång av lektionens innehåll, som står uppskrivet på tavlan.

Vi börjar alltid med att sjunga tillsammans, för att sedan öva på att spela gitarr, piano, trummor eller bas.

 

5. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 • Läraren går grundligt igenom vad vi ska göra under lektionen.
 • Genomgången kommer att ske både muntligt och visuellt genom att lektionsinnehållet står på tavlan.
 • Läraren kommer att finnas till hands under lektionen och hjälpa till om du har några frågor.

 

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Dina kunskaper redovisas kontinuerligt genom att du visar hur du spelar och sjunger på lektionerna.

Se även i provschemat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Keyboard basgång+melodispel

 • Keyboardspel basgång vh+ melodi hh

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik åk 7 - sjunga och spela

E
C
A
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhetrytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: