Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texttyper

Skapad 2020-09-09 16:49 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 5 Svenska
Att skriva olika slags texter är det viktigt att kunna. Du kommer att få lära dig vad som skiljer de olika texttyperna åt och hur man skriver dem.

Innehåll

Vad:

Du ska träna på att skriva olika texttyper

Hur:

Genom att vi läser olika texttyper, lär oss vad som skiljer deras uppbyggnad åt och sedan tränar på att skriva dem 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att skriva olika texttyper

Olika texttyper

E
C
A
Argumenterande text
Du följer mallen för hur en argumenterande text är uppyggd
Du kan skriva argumenterande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan skriva argumenterande text med relativt tydligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan skriva argumenterande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Berättande text
Du kan skriva berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande text med relativt tydligt innehåll och struktur samt med förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande text med tydligt innehåll och struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beskrivande text
Du kan skriva beskrivande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Dina beskrivande texter innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan skriva beskrivande text med relativt begripligt innehåll och i relativt fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Dina beskrivande texter innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
fungerande struktur samt med viss språklig variation. Du kan skriva beskrivande text med tydligt innehåll och i väl fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Dina beskrivande texter innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förklarande text
Du kan skriva förklarande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan skriva förklarande text med relativt begripligt innehåll och i relativt fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan skriva förklarande text med väl begripligt innehåll och med väl fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Instruerande text
Du kan skriva instruerande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan skriva instruerande text med relativt begripligt innehåll och i relativt fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan skriva instruerande text med väl begripligt innehåll och med väl fungerande struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsande urval källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Återberättande text
Du kan skriva återberättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De återberättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva återberättande text med relativt tydligt innehåll och struktur samt med förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De återberättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva återberättande text med tydligt innehåll och struktur samt med god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Dina återberättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: